Novinky v našej Laser Aréne
Čo je nové?

Vyvíjame a testujeme nové herné prvky, pracujeme na vylepšení viest a zbraní, a stále hľadáme cesty, ako celú Laser Game posunúť ďalej.

Aj preto sme jedna z najmodernejších Laser Game Arén v Európe.
Bratislava maká!

Nový hudobný motív!
Need for Speed & The Fast and The Furious

Apríl 2018Rozbehnite hru na ešte vyššie otáčky! 2 legendy, ktoré sa spoja v jednom motíve.

Poriadne rrrrrrrrrrrrrrýchly motív plný spálených gúm, vône benzínu, chrómovaných diskov a karbónových bodykitov!

Ukážku motívu si vypočujte na stránke hudobných motívov.