Fakturačné údaje, prevádzkovateľa

WHITE SQUARE, s.r.o.
Osuského 2
851 03 Bratislava

IČ: 50056379
DIČ: 2120164046
IČ DPH: SK2120164046

Subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného Súdu Braislava I.

Korešpondenčná adresa

Swat Laser Aréna
Kopčianska 8
851 01 Bratislava

Bankové účty – pre fakturácie

IBAN: SK41 7500 0000 0040 2256 0111
BIC/SWIFT: CEKOSKBX